CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


Calendar
(25.08.2023 v 13:13)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

Groundwater Hydraulics and Modelling

Code: 143GWHM
Year: 1
Obligation: Optional
Credits: 4
Assessment: Credit
Semester: Summer
Responsible lecturer: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
Description: Groundwater Hydraulics and Modelling

Lecturers:

Lectures

 

1 - Introduction, basic terms in groundwater

2 - Darcy's law, homogenity, isotropy, transmissivity

3 - Storativity, intergranular tension, equation of continuity, initial and boundary conditions

4 - Numerical modelling

5 - Dupuit assumptions, storativity

6 - Seepage through dam, overflow in aquifers

7 - Wells

8 - System of wells

9 - Groundwater flow modelling with isotopic information

Exercises

 

1 - Darcy's law

2 - Flow in confined aquifer

3 - Flow in unconfined aquifer

4 - Introduction to  Modflow / Groundwater Vistas 6 

5 - Wells

 

Computer lab - Groundwater Vistas 7 - videoguide

1 - flow in aquifer with constant head boundary conditions

part I ,  part II

2 - infiltration into the block with a central insulation

3 - infiltration into the block with a non uniform recharge (infiltration)

4 - infiltration into the block with flow barriers

5 - natural catchment with a river

6 - aquifer with one extraction well

7 - aquifer with one extraction and one infiltration well

8 - aquifer with 10 infiltration wells in a line

 

Project and related information

- model calibration, part 1,       part 2

10 - project general information, baseflow determination

11 - project assignment - part 1   part2-model calibration

12 - project report template

13 - groundwater vistas file for start with the project