CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce v T-Mapy
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce v oboru kartografie,
geodezie, geoinformatiky
a příbuzných disciplínách.
Více informací zde.


Nabídka práce v AOPK
(4.08.2022 v 10:46)

Agentura ochrany a přírody České republiky hledá zaměstnance na pracovní pozici Vohohospodář (1312) na ústředí AOPK ČR (Praha, Chodov) v oddělení péče o vodní ekosystémy na dobu určitou do 31.12.2026 v rámci projektu "Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu". Podrobnosti naleznete zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Kalendář akcí
(11.04.2022 v 14:36)

HyGIS a ŽP (6.6.-7.6.2022)

Groundwater Hydraulics and Modelling

Kód předmětu: 143GWHM
Ročník: 1
Míra povinnosti: Volitelný
Kredity: 4
Zakončení: Zápočet
Semestr: Letní
Garant: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
Náplň předmětu: Groundwater Hydraulics and Modelling

Předmět učí:

Lectures

1 - Introduction, basic terms in groundwater

2 - Darcy's law, homogenity, isotropy, transmissivity

3 - Storativity, intergranular tension, equation of continuity, initial and boundary conditions

4 - Numerical modelling

5 - Dupuit assumptions, storativity

6 - Seepage through dam, overflow in aquifers

7 - Wells

8 - System of wells

9 - Groundwater flow modelling with isotopic information

Exercises

1 - Darcy's law

2 - Flow in confined aquifer

3 - Flow in unconfined aquifer

4 - Introduction to  Modflow / Groundwater Vistas 6 

5 - Wells

Computer lab - Groundwater Vistas 7 - videoguide

1 - flow in aquifer with constant head boundary conditions

part Ipart II

2 - infiltration into the block with a central insulation

3 - infiltration into the block with a non uniform recharge (infiltration)

4 - infiltration into the block with flow barriers

5 - natural catchment with a river

6 - aquifer with one extraction well

7 - aquifer with one extraction and one infiltration well

8 - aquifer with 10 infiltration wells in a line

Project and related information

- model calibration, part 1,       part 2

10 - project general information, baseflow determination

11 - project assignment - part 1   part2-model calibration

12 - project report template

13 - groundwater vistas file for start with the project + starting groundwater heads