CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.

Ing. Jan-František Kubát

Funkce: Doktorand
Místnost:B670
E-mail:jan-frantisek.kubat
Konzultace:Po dohodě
Činnost:Aplikovaná hydrologie | Vývoj modelu SMODERP2D | Hydropedologická laboratoř | Laboratorní a mobilní dešťový simulátor

Vyučované předměty:

Člen řešitelského kolektivu:

Osobní stránky: