CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.

Ing. Martin Neumann, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník
Místnost:B670
Telefon:22435 4751
E-mail:martin.neumann
Činnost:Mobilní dešťový simulátor - experimentální měření a výzkum, vývoj modelu SMODERP

Vyučované předměty:

Člen řešitelského kolektivu:

Osobní stránky: