CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(12.06.2019 v 13:43)

Dne 26. června 2019 se koná státní závěrečná zkouška posluchačů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby (obor V) a oboru Inženýrství životního
prostředí (obor Z). Informace zde.


Aktuality
(9.05.2019 v 13:57)

K143 pořádá 13.5.2019 v rámci předmětu VK1 exkurzi na objekty odvodnění, regulační drenáže a závlahy na Pardubicku.

Pozvánka na mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-kanalizace, pro studenty zdarma - 21.-23.5.2019.

Rybníky jako předmět vědeckého výzkumu - Ing. Václav David, Ph.D. představil výzkum rybníků na K143 v časopisu VTEI.


Kalendář akcí
(28.05.2019 v 15:03)

Hydrologie, GIS a ŽP (30.-31.5.2019)

Rybníky 2019 (13.-14.6.2019)

Stream Revitalization Principles and Practice

Kód předmětu: 143SRPP
Ročník: 5
Míra povinnosti: Volitelný
Kredity: 4
Zakončení: Zkouška
Semestr: Zimní
Garant: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Náplň předmětu: This course introduces selected topics that are fundamental concepts/principles used for stream restoration practices used in the United States and revitalization practices in the Czech Republic. Through an understanding of watershed processes, a course focus is on the assessment of physically-degraded and ecologically-stressed lotic systems guiding what restoration techniques are applicable to enhance habitat quality. An ecological engineering approach to habitat enhancement design integrates watershed resource needs of human society with the natural environment to achieve a diverse and sustainable aquatic ecosystem. Topics covered in the course will include: watershed processes and assessment, fluvial geomorphology, environmental flows, stream ecology, aquatic habitat structure and function, and bioassessment indicators. An ecohydraulic mesohabitat-based approach to stream restoration design will be presented. It includes application of the River2D model, and the Bank Stability and Toe Erosion Model (BSTEM) supporting an ecological engineering approach to stream restoration design.

Předmět učí: