CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Dendrologie a ochrana krajiny

Code: 143DEOK
Year: 4
Obligation: Obligatory
Credits: 7
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Description: Náplní předmětu jsou vztahy mezi lidskou společností a okolním ekosystémem, vliv těžby, dopravy a dalších činností na okolí. Součástí je rovněž provázání technické a projekční praxe s výsadbami dřevin, jejich využitím v intravilánu a jako doprovodné zeleně. Cvičení probíhají v terénu i v učebně.

Lecturers:

Podklady ke stažení:

Podmínky předmětu a HARMONOGRAM semestru

EXKURZE

Část OCHRANA KRAJINY

Přednášky:

              ke stažení: Metodika AOPK_2020 - DOPRAVA A OCHRANA FAUNY V ČESKÉ REPUBLICE 

Cvičení:

Část DENDROLOGIE

Přednášky:

Doplňující materiály: