CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


Calendar
(25.08.2023 v 13:13)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

Dendrologie a ochrana krajiny

Code: 143DEOK
Year: 4
Obligation: Obligatory
Credits: 7
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Description: Náplní předmětu jsou vztahy mezi lidskou společností a okolním ekosystémem, vliv těžby, dopravy a dalších činností na okolí. Součástí je rovněž provázání technické a projekční praxe s výsadbami dřevin, jejich využitím v intravilánu a jako doprovodné zeleně. Cvičení probíhají v terénu i v učebně.

Lecturers:

Podklady ke stažení:

Podmínky předmětu a HARMONOGRAM semestru

 

Část OCHRANA KRAJINY

Přednášky:

              ke stažení: Metodika AOPK_2020 - DOPRAVA A OCHRANA FAUNY V ČESKÉ REPUBLICE 

Cvičení:

Část DENDROLOGIE

Přednášky:

Doplňující materiály: