CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.

doc. Ing. David Zumr, Ph.D.

Funkce: Učitel
Místnost:B608
Telefon:22435 4774
E-mail:david.zumr
Konzultace:dohodou
Činnost:Simulační modely a popis preferenčního proudění v půdním prostředí, srážko odtokové procesy na malých povodích, monitorování eroze půdy, elektrická resistivní tomografie.

Vyučované předměty:

Hlavní řešitel projektu:

Člen řešitelského kolektivu:

Osobní stránky: