CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(3.10.2023 v 10:47)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

GISday 2023 (15.11.2023)

doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.

Funkce: Učitel
Místnost:B608
Telefon:224354774
E-mail:petr.kavka
Konzultace:viz osobní stránky
Činnost:Experimentální měření s dešťovým simulátorem a na stabilních erozních plochách. Vývoj fyzikálně založeného modelu SMODERP.

Garant předmětů:

Vyučované předměty:

Hlavní řešitel projektu:

Člen řešitelského kolektivu:

Osobní stránky: